Olen kunnanvaltuuston sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen. Lisäksi olen Ruskon Kokoomuksen hallituksessa.

Meidän tulee pysyä kuntana kehityksen kärjessä, kunnan strategia on hyväksytty ja sitä ollaan viemässä käytäntöön. Rusko on itsenäinen kunta ja haluamme pysyä sellaisena, muutto voittoakin meillä on ja kuntaan tehdään tasaisella tahdilla uusia tontteja asumiskäyttöön, tämä luo paineita koko muulle toiminnalle.

Toiminnan tulee tähdätä tulevaisuudessa siihen että saamme kunnan alueelta kaikki tarvittavat palvelut. Kaupallisesta katsontakannasta meidän tulee käyttää niitä palveluita joita kunnassamme sijaitsee. Meillä Ruskolla on hyvät kunnalliset palvelut ja näitä kehitetään koko ajan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan meille Raision kanssa yhteisesti jossa Raisio on isäntä kuntana, kuitenkin meillä on hyvät palvelut ja pystymme kehittämään oman kunnan alueella olevia palveluita, tästä hyvänä esimerkkinä on meidän koluihin tuleva psyykinen sairaanhoitaja jonka tehtävänä on tukea nuoria.